Narodowe Forum Doradztwa Kariery
zaprasza na

II Kongres
Kształcenia Dualnego

Nauka i praca w jednym

Warszawa, 14 września 2023

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Aula im. Roberta Schumana, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3

II KONGRES KSZTAŁCENIA DUALNEGO

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli

Kongres Kształcenia Dualnego podejmuje tematykę kształcenia dualnego prowadzonego przemiennie w szkole oraz w miejscu pracy. Ta forma edukacji stanowi wstęp do stałego zatrudnienia w poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

W Polsce po 1989 roku nastąpił upadek kształcenia zawodowego w wielkim przemyśle. Wobec tego, to na rzemiośle, na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach spoczywał ciężar kształcenia kadr zawodowych dla gospodarki narodowej. Należy jednak odnotować następujący w ostatnich latach powrót do kształcenia zawodowego w zakładach przemysłowych, działających w dużej skali.

Współpraca pomiędzy organizacjami gospodarczymi oraz sektorem edukacji w Polsce wymaga pogłębienia. Stąd też tak istotne jest dla rynku pracy zainicjowanie w skali kraju programu rozwoju kształcenia dualnego, obejmującego szkolnictwo ponadpodstawowe oraz wyższe.

II KONGRES KSZTAŁCENIA DUALNEGO

Bloki tematyczne

1

Prezentacja efektów I Kongresu Kształcenia Dualnego

2

Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego w rozwoju kształcenia dualnego

3

Doradztwo zawodowe na rzecz kształcenia u pracodawców

4

Diagnoza i program rozwoju kształcenia prowadzonego przemiennie, w szkole i miejscu pracy

II KONGRES KSZTAŁCENIA DUALNEGO

Kształcenie dualne w Polsce
- to kadry dla gospodarki

Fachowcy potrzebni od zaraz

Przedsiębiorcy oraz opinia publiczna w Polsce oczekują przywrócenia prestiżu kształcenia zawodowego w miejscu pracy. Wykwalifikowani pracownicy to przyszłość kraju, ich brak staje się fundamentalną barierą rozwoju gospodarczego. 

Kształcenie dualne zapewnia stabilne i dobrze płatne miejsca pracy.

Kształcenie dualne w Polsce realizowane jest w ramach branżowej szkoły I stopnia w połączeniu z kształceniem zawodowym w miejscu pracy. Młodociani pracownicy w trakcie odbywania praktycznej nauki zawodu, otrzymują wynagrodzenie miesięczne na podstawie umowy o pracę.

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników wypłacana jest pracodawcom z Funduszu Pracy, będącego w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, jako instrument wsparcia edukacji zawodowej.

Postulatem Kongresu Kształcenia Dualnego jest zapewnienie adekwatnego poziomu wynagrodzeń młodocianych pracowników, w celu rozwoju polskiego modelu kształcenia prowadzonego przemiennie w szkole i miejscu pracy.

NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE PRZEZ MŁODZIEŻ ZAWODY TO:
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, FRYZJER, SPRZEDAWCA.

zawodów
pracodawców
młodocianych pracowników

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności

Wojciech Kaczmarczyk

Narodowy Instytut Wolności od dwóch lat realizuje program Polski Inkubator Rzemiosła, którego najistotniejszym elementem jest wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji rzemieślniczych. Są one jednymi z najważniejszych tematów dzisiejszego Kongresu Kształcenia Dualnego – podkreślał Dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk.

Relacja z I Kongresu Kształcenia Dualnego

Przedstawiciele władz państwowych, sektora edukacji, samorządu terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorcy, reprezentanci instytucji związanych z biznesem i szkolnictwem zawodowym wzięli udział w I Kongresie Kształcenia Dualnego, który odbył się 8 grudnia 2022 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył także Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. 

Kongres Kształcenia Dualnego był pierwszą ogólnopolską konferencją tematyczną, której celem była debata przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za tworzenie warunków dla kształcenia dualnego, prowadzonego przemiennie w szkole oraz miejscu pracy.*

II KONGRES KSZTAŁCENIA DUALNEGO

Partnerzy organizacyjni

Organizator Kongresu:

Narodowe Forum Doradztwa Kariery
Biuro Zarządu Krajowego NFDK
31-126 Kraków, ul. Ambrożego Grabowskiego 3 lok.1

kongres@nfdk.pl  |  www.nfdk.pl
+48 517 517 002   | +48 501 747 378