Program Kongresu

UKSW Aula im. Roberta Schumana (budynek nr 21 sala 101 wejście górne)
ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 Warszawa

09.00 - 10.50 Rejestracja uczestników
11.00 - 11.10
Scena nr 1

OTWARCIE KONGRESU
Czesław Noworol
– Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Uniwersytet Jagielloński , Prezes Zarządu Krajowego NFDK
Adam Biela
– Katolicki Uniwersytet Lubelski, Przewodniczący Rady Naukowo – Programowej NFDK,
Konrad Raczkowski prorektor Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

11.10 - 11.40
Scena nr 1

I PANEL DYSKUSYJNY
SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I DUALNEGO W POLSCE – INSTRUMENTY WSPARCIA
PANEL Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI RZĄDU RP

Patroni Honorowi Kongresu, zaproszeni goście:

Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Henryk Kowalczyk
– Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lech Antoni Kołakowski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przemysław Czarnek
– Minister Edukacji i Nauki
Marzena Machałek
– Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu ds wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego
Marlena Maląg
– Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Barbara Socha
– Podsekretarz Stanu -Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Olga Semeniuk
-Patkowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Piotr Mazurek
– Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Moderator panelu: Czesław Noworol – Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytet Jagielloński, Prezes Zarządu Krajowego NFDK

11.40 - 12.00 Przerwa kawowa, poczęstunek
12.00 - 13.30 Scena nr 1
II PANEL DYSKUSYJNY
RAZEM NA RZECZ KSZTAŁCENIA DUALNEGO. WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA
PANEL PRZEDSTAWICIELI INTERESARIUSZY KSZTAŁCENIA DUALNEGO, REPREZENTUJĄCYCH SEKTORY: PUBLICZNY, POZARZĄDOWY I PRYWATNY

Zaproszeni goście:

Małgorzata Zwiercan
– Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy
Wojciech Kaczmarczyk
– Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności
Paweł Poszytek
– Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Andrzej Piłat
– Prezes Zarządu Głównego Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Leszek Jan Buller
– Dyrektor Centrum Projektów Europejskich
Krzysztof Kielec
– Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Dariusz Budrowski
– Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Adam Abramowicz
– Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Marek Woch
– Dyrektor Generalny w biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Tomasz Madej -
Dyrektor Ośrodek Rozwoju Edukacji
Magdalena Zabłocka
– Dyrektor ds. Programowych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Moderatorzy panelu: Antoni Wontorczyk – Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytet Jagielloński, Sławomir Malewski – Prezes Zarządu Fundacji Altum Instytut Analiz Strategicznych

13.00 - 13.30 Przerwa kawowa, poczęstunek
13.45 - 15.15 Scena nr 1
III PANEL DYSKUSYJNY MODEL KSZTAŁCENIA DUALNEGO W POLSCE – STAN OBECNY I WYZWANIA Z PERSPEKTYWY EDUKACJI I GOSPODARKI

PANEL Z UDZIAŁEM PRAKTYKÓW KSZTAŁCENIA DUALNEGO ORAZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI RZĄDOWYCH, SAMORZĄDOWYCH I BADAWCZYCH, ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ I ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCÓW

Zaproszeni goście:

Marzena Machałek
– Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu ds wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego
Piotr Bartosiak
– Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki
Paulina Woźniecka
– Zastępca Dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Anna Radecka
– Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Piotr Modzelewski
– Zastępca Komendanta Głównego OHP ds. edukacji, rozwoju zawodowego i współpracy międzynarodowej
Michał Skarzyński -
Wiceprezes Zarządu Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Włodzimierz Trzeciak
– Wiceprezes Zarządu Krajowego NFDK
Tomasz Wika
– Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
Krzysztof Symela
– Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
Sławomir Sobczyk
– Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Moderator panelu: Jan Klimek – Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, Wiceprezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach

13.45 - 15.15 Scena nr 2
IV PANEL DYSKUSYJNY
(równolegle z debatą na scenie nr 1)
MŁODZI ZAWODOWCY. NAUKA W SZKOLE / NA UCZELNII U PRACODAWCY - TO SIĘ WSZYSTKIM OPŁACA

PANEL PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI PROMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE DUALNE ORAZ NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I UCZNIÓW

Zaproszeni goście:

Piotr Mazurek
– Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej
Jacek Trela
– Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia Rzemiosło Przyszłości
Sławomir Solecki
– Prorektor ds. rozwoju i współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu
Antoni Wontorczyk
– Zakład Psychologii Pracy i Organizacji UJ
Jacek Barburski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Marek Strzelecki
– Narodowe Forum Doradztwa Kariery
Mariusz Gajowiak
– Sekwencja
Tomasz Tomczyk, Wojciech Jagodziński
– Akademia NOVOL, koordynatorzy Ogólnopolskiego Turnieju Młodych Lakierników
Joanna Lewandowska
– Pracownia Kwiatowa Manufaktura, Mistrzyni florystyki, członkini Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego, prowadząca program telewizyjny Kwiaty na warsztat, emitowany na antenie TVP Kobieta
Przemysław Seroczyński
– Fryzjer barber, Mistrz szkolący
Jakub Podlecki
– Rada Młodych Rolników
Uczniowie i studenci


Moderator panelu: Aleksandra Horoszko – Przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki