Miejsce obrad Kongresu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kampus Wóycickiego – Auditorium Maximum UKSW
ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Aula im. Roberta Schumana, budynek 21, aula 101, 102
(wejścia górne) – 500 miejsc

Mapka Kampusu Wóycickiego  

Mapka dojazdu do Kampusu