Kontakt

Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Biuro Zarządu Krajowego NFDK
31-126 Kraków, ul. Ambrożego Grabowskiego 3 lok.1

kongres@nfdk.pl  |  www.nfdk.pl
+48 501 747 378  | +48 517 517 002