Program
II Kongresu Kształcenia Dualnego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Aula im. Roberta Schumana
ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 Warszawa

14 września 2023 r.


09.30 - 10.30


Rejestracja uczestników


11.00 - 11.30


Otwarcie Kongresu:

Czesław Noworol - Uniwersytet Jagielloński, Prezes Zarządu Krajowego NFDK
Ryszard Czekalski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uroczyste wręczenie nagród „Anioły Kształcenia Dualnego”
oraz wystąpienia Laureatów Minister Rodziny i Polityki Społecznej
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

11.30 - 11.45
KONFERENCJA PRASOWA


11.30 - 12.45
I PANEL DYSKUSYJNY:
KSZTAŁCENIE DUALNE W POLSCE - INSTRUMENTY FINANSOWE WSPARCIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIEJSCU PRACY
Moderator: Czesław Noworol - Prezes Zarządu Krajowego NFDK, Instytut Ekonomii Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wojciech Kaczmarczyk - Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności CRSO
Paulina Woźniecka - Zastępca Dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Leszek Buller - Dyrektor Centrum Projektów Europejskich
Tomasz Madej - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Piotr Modzelewski - Zastępca Komendanta Głównego OHP ds. edukacji, rozwoju zawodowego i współpracy międzynarodowej
Zbigniew Marchwiak - Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego - Przewodniczący Komisji Organizacji Oświaty Zawodowej, Nadzoru i Kształcenia Dualnego ZRP
Adam Biela - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Przewodniczący Rady Naukowej NFDK

12.45 - 13.00 Przerwa kawowa, poczęstunek regionalny
13.00 - 14.30
II PANEL DYSKUSYJNY:
KSZTAŁCENIE DUALNE W WYMIARZE REGIONALNYM - JAK TO SIĘ ROBI?
Moderator: Jan Klimek - Wiceprezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej

Magdalena Zabłocka - Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie, Dyrektor ds. Programowych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Marek Skoraszewski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
Jacek Trela - Prezes Zarządu Kujawsko–Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Włodzimierz Szymański - Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
Krzysztof Łuka - Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Warszawie
Grzegorz Miketa - Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślnicze oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Konrad Tomkowski - Dyrektor Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu
Arkadiusz Paciorek - Dyrektor Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Mariusz Gajowiak - Sekwencja - Partner organizacyjny
Wacław Szary - Członek Rady Nadzorczej Sagitum S.A. - Partner organizacyjny

14.30 - 15.00 Lunch, poczęstunek regionalny
15.00 - 16.30
III PANEL DYSKUSYJNY: POWIATY - DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY GOSPODARKI I EDUKACJI I JAK POWINNO BYĆ PROWADZONE DORADZTWO ZAWODOWE W „POLSCE POWIATOWEJ”?

Moderator: Antoni Wontorczyk - Instytut Psychologii Stosowanej - Uniwersytet Jagielloński, Członek Rady Naukowo-Programowej NFDK

Damian Szwedziak - Wicestarosta Pleszewski
Małgorzata Stafijowska - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Anna Zug - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
Anna Wilińska - Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku
Agnieszka Deptuła - Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie
Magdalena Walczak-Baranowska - Komendant Hufca Pracy w Bydgoszczy
Janusz Soboń - Akademia im. Jakuba z Paradyża
Augustyn Bańka - Rada Naukowo-Programowa NFDK
Tomasz Herudziński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Dorota Nawrat-Wyraz - Ekspert - Instytut Badań Edukacyjnych
Włodzimierz Trzeciak - Wiceprezes Zarządu Krajowego NFDK

Podsumowanie II Kongresu Kształcenia Dualnego