Relacja z I Kongresu
Kształcenia Dualnego

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności

Wojciech Kaczmarczyk

Narodowy Instytut Wolności od dwóch lat realizuje program Polski Inkubator Rzemiosła, którego najistotniejszym elementem jest wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji rzemieślniczych. Są one jednymi z najważniejszych tematów dzisiejszego Kongresu Kształcenia Dualnego – podkreślał Dyrektor NIW Wojciech Kaczmarczyk.

Przedstawiciele władz państwowych, sektora edukacji, samorządu terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorcy, reprezentanci instytucji związanych z biznesem i szkolnictwem zawodowym wzięli udział w I Kongresie Kształcenia Dualnego, który odbył się 8 grudnia 2022 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył także Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. 

Kongres Kształcenia Dualnego był pierwszą ogólnopolską konferencją tematyczną, której celem była debata przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za tworzenie warunków dla kształcenia dualnego, prowadzonego przemiennie w szkole oraz miejscu pracy.*

* Źródło: Narodowy Instytut Wolności
https://niw.gov.pl/i-kongres-ksztalcenia-dualnego-specjalne-wyroznienie-dla-dyrektora-niw-crso/

Patroni I Kongresu Kształcenia Dualnego