Wydarzenia i imprezy towarzyszące konferencji II Kongres Kształcenia Dualnego :
Warsztaty szkoleniowe z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego
w kształceniu dualnym
w dniu 15.09.2023

Formularz rejestracyjny na:
Warsztaty szkoleniowe z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego
w kształceniu dualnym
w dniu 15.09.2023
Hotel Windsor Jachranka 75 05-140 Serock

Warsztaty szkoleniowe i konsultacje z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego w kształceniu dualnym skierowane są do przedstawicieli samorządu gospodarczego rzemiosła.

Data: 15.09.2023 r.
Czas : 6 godzin dydaktycznych – wraz z udostępnieniem w trakcie materiałów szkoleniowych.
Koszt: 1 500 zł/osoba
Miejsce: Hotel WINDSOR – Jachranka 75, 05-140 Serock

Uczestnikom konferencji  II Kongres Kształcenia Dualnego którzy zadeklarują uczestnictwo w szkoleniu w ramach poniesionych kosztów zostanie zapewniony nocleg i wyżywienie z 14 na 15 września 2023r.
Udział w warsztatach szkoleniowych potwierdzony zostanie certyfikatem uczestnictwa.

Program szkolenia:

       Cześć teoretyczna – 3 godz.
       godz. 10.00

 1. Informacja zawodowa i jej zastosowania w pośrednictwie pracy w ramach kształcenia dualnego w rzemiośle:
  – pozyskiwanie i wykorzystanie informacji w doradztwie zawodowym,
  – metody pozyskiwania informacji,
  – źródła informacji,
  – selekcja informacji,
  – wymagania pracodawców na wybranych stanowiskach,
  – profil osobowościowy w zawodach rzemieślniczych,
  – pożądane cechy charakteryzujące kandydata do nauki zawodu i pracy w rzemiośle.
  – opis zawodu: struktura charakterystyki zawodowej, zasady prowadzenia wywiadu, narzędzia do opisu zawodów, kwestionariusz – opisywanie zawodu, kwestionariusze do opisu stanowisk pracy.

  godz. 12.00 Przerwa kawowa, poczęstunek

  Cześć praktyczna -3 godz.
  godz. 12.15

 2. Analiza preferencji i predyspozycji ucznia w zawodzie w planowaniu kariery przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi diagnostycznych:
  – analiza skuteczności w realizacji celów zawodowych w rzemiośle / bariery utrudniające realizację celu,
  – motywacja osiągnięć,
  – motywacja unikania niepowodzeń,
  – mechanizm podjęcia decyzji + planowanie.
 3. Kwestionariusz do Opisu Obszarów Pracy
 4. Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych
 5. Miasteczko Zainteresowań Zawodowych
 6. Nowoczesne metody w Mikrodoradztwie
 7. Planowanie rozwoju zawodowego osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
 8. Rola poradnictwa zawodowego w rozwoju lokalnym

  godz. 14.30 Zakończenie